Vitajte na stránkach Našej Školičky. Našim cieľom je poskytnutie láskyplnej podpory dieťaťu tak, aby sa naplno rozvinul jeho potenciál. Zameriavame sa na celkový rozvoj osobnosti; po fyzickej, duševnej i duchovnej stránke. Vo vzdelávacom procese posilňujeme vnútornú motiváciu dieťaťa a kladieme dôraz na hlboké porozumenie učiva.

Vyučujúci proces

Vo vzdelávacom procese akceptujeme jedinečnosť každého dieťaťa a prihliadame na jeho vývinové štádium. Posilňujeme vnútornú motiváciu dieťaťa, nepotláčame ju známkami, odmenami, trestmi. Kladieme dôraz na hlboké porozumenie učiva. Vyučujeme v blokoch, s prihliadaním na aktuálnu situáciu v skupine. K vyučovaniu pristupujeme tvorivým spôsobom. Vzdelávací proces je nastavený tak, aby deti rôznych vekových skupín mohli aj spolupracovať. Deti vedieme k tomu, aby sa vedeli vzájomne prijať.

Aktuálne projekty

Generácie Spoločne je projekt realizovaný v miestnom domove sociálnych služieb.  Aj drobným nákupom v TESCO podporíte tvorivé aktivity a terapie, ktorými chceme odbúrať izolovanosť medzi generáciami. Zistite viac a zapojte! http://skolicka.sk/projekty/

Vaše otázky

Poskytujete aj predškolskú prípravu?

Áno, máme skupinu preškolákov integrovanú do vyučovania

Referencie

„Som veľmi spokojná s organizáciou a celým vedením školičky. Páči sa mi obetavý a milý prístup všetkých jej členov. Je vidno, že im na tejto práci záleží a tak sa do nej s nadšením vkladajú celou svojou dušou. A to si myslím, že je veľmi inšpiratívne nielen pre deti. Tento srdečný prístup potom prináša aj krásne výsledky vo forme motivovaných detí a ich prirodzene nadobudnutých vedomostí. Všetko funguje hladko, profesionálne a vo veľmi príjemnom duchu. Som veľmi vďačná, že projekt s takouto víziou existuje. Je to úžasná alternatíva oproti štátnym školám.“

Hana S., matka dieťaťa

Náš tím

Paulína Čalfová
Paulína Čalfová
Martina Rosová
Martina Rosová
Bohunka Šalingová
Bohunka Šalingová
Timotea Vráblová
Timotea Vráblová