Blog

Chránené heslom: Výveska pre rodičov

Obsah je chránený heslom. Pre zobrazenie zadajte vaše heslo:

Školička v prírode – zo zápisníka vedúceho

Deň prvý

Na miesto určenia sme prišli šťastne, bez akýchkoľvek problémov. Áno, vystupovanie z vlaku si vyžiadalo organizovanú tímovú prácu, ale pre nás to nebol problém :-).

Chata je vynikajúca. Učiteľka Mária sa vyjadrila, že ešte nikdy s deťmi nebola v Škole v prírode na chate, ako je táto. Izby sú veľké, pekné, každá s vlastnou kúpeľňou, a výhľad ako na pohľadnice. A naviac, učiteľský tím má prístup k bufetu a káve!

Deti sa tešia a to je pre nás povzbudením a odmenou. Zatiaľ sme toho veľa nestihli, po ubytovaní deti podľa izieb vytvorili tímy, vymysleli si mená, prestavili sa a súťažili medzi sebou, kto nazbiera najviac šišiek – je ich tu neúrekom.

Zajtra doobeda nás čaká dlhšia prechádzka do Pribyliny a naspäť. Zdravia Vás Musical Girls, Mečiari (rozumejte šľachtici), Prírodný tím a Drtiví žraloci.

Deň druhý

Ďalší deň za nami! Ale ešte sa vrátim k včerajšku. Večer nám dvaja chlapci padli do močariny, zdalo sa, že je to pre nich dobrodružná skúsenosť. Chata je vybavená aj pre takéto prípady a na dvore majú hadicu so striekacou pištoľou, ktorej silný prúd stačil na poriešenie množstva bahna.

Večierka bola úplne bezproblémová a všetky deti do 21:30 hod. spali ako Šípová Ruženka.

Dnes sme si dali dlhúúú prechádzku do skanzenu v Pribyline. Krásna cesta, krásny skanzen, unavené deti. Popoludní začali prehánky, ktoré sa strhli do silnej búrky, ale vďaka dažďu sme mali sme priestor, aby sme s nimi pracovali vo vnútri.

Deň tretí

Ráno si deti, ktoré vstávajú ozaj skoro, krátili pozorovaním prírody z okna. Videli zajaca, líšku a zrejme ovčiarskeho psa. Počasie nám dnes prialo a boli sme celý deň vonku. Ráno boli deti pri vodopádoch a v potoku si stavali priehrady. Poobede program spestrila lukostreľba a na moje prekvapenie, najdlhšie vydržali dievčatá – až dve hodiny, pod vedením inštruktora, strieľali do terčovníc. Najväčším hitom sa ale stala hra v ihličnatom lese, kde deti objavili zbytky bunkrov. Nebolo treba veľa a deti opravovali, alebo stavali z popadaných vetiev ďalšie.

Deň štvrtý – posledná správa pred odchodom

Počasie nám dnes veľmi prialo a mali sme krásny, slnečný deň. Skoro ráno, ešte pred budíčkom, Maťka a Mária v lese deťom prichystali označenú dráhu, kde si deti ponachádzali malé, sladké prekvapenia – veď bol Deň detí! Doobeda sme boli vonku a deti pokračovali v stavaní bunkrov. O čosi neskôr sme sa presunuli k potoku, kde sa hrali na lodičky, ktoré predstavovali mladé, lopúchové listy. Bolo úžasné sledovať, ako sa pri takejto hre potreboval celý kolektív detí a ako čas plynul bez jediného konfliktu, ba naopak, v družnej hre. Po obede a odpočinku sme išli mikrobusom do Jasnej na lanovú dráhu Tarzánia. Zistili sme, že v tesnej blízkosti sa nachádza nádherné Vrbické pleso a tak sme sa tam rozložili na najkrajší olovrantový piknik. Pre objektívne informácie musím spomenúť, že idylu nám narušili dvaja chlapci, ktorí na chvíľu zišli z dohľadu („…zabudol som, že mám byť na očiach“), ale rýchlo sme ich našli a všetko bolo OK. Z toľkého pohybu deti dostali nevídaný apetít a aby im pani kuchárky na večeru vyhoveli, zohriali aj polievku z obeda a buchty. Jedia všetci! Na konci dňa sme opäť trošku pracovali, deti si robili zápisník, rôznymi aktivitami pripomenuli zážitky z dnešného dňa a čítali z knižky Minpinkovia od Roalda Dahla, ktorá nás sprevádzala celým pobytom.

Zajtra plánujeme prechádzku na blízky salaš a o 13:00 hod. vyrážame do Liptovského Mikuláša. Príchod do Bratislavy, na Hlavnú stanicu je o 18:05 hod. Deťom určite urobíte radosť sýtym jedlom. Nie že by tu nevarili dobre a dostatočne, ale horský vzduch urobil svoje. A prosíme o zhovievavosť, čo sa týka čistoty oblečenia. Deti si prírodu užili a to zvykne zanechať po sebe stopy. Veríme, že len pozitívne. 🙂

Realizácia projektu bola finančne podporená Hlavným mestom SR Bratislava

Domáce vzdelávanie a komunitné školy podporujú radosť z učenia

Možnosti domáceho vzdelávania sa na Slovensku pomaly stávajú pre rodičov a ich deti dostupnejšie. Rastúci záujem rodičov je reakciou na štátne vzdelávanie, ktoré napriek reformným snahám zlyháva a stále nedokáže plniť potreby mnohých rodičov a detí. Homeschooling prináša potrebnú sebareflexiu a príležitosť, aby rodičia, ktorí chcú pre svoje deti alternatívu, túto možnosť mali. Domáce vzdelávanie je pre mnohých cestou radosti z učenia a zároveň napĺňania ich špecifických potrieb.

Nie všetci však môžeme svoje deti vzdelávať doma. Mnoho rodičov vie, čo je pre ich deti správne a dobré, ale nemajú možnosti a vzdelanie, aby mohli svoje deti vzdelávať doma. Jednou z preferovaných možností sú aj komunitné školy. Sú to zariadenia, ktoré ponúkajú rozmanitosť v prístupoch k deťom. Komunitné školy sú otvorené deťom všetkých vekových kategórií. Od predškolského veku až po základnú školu. Stredoškolské vzdelávanie v nich neprebieha. Štruktúra školy je navrhnutá tak, aby podporovala rozvoj ich potenciálu. Školy sa tiež zameriavajú na rozvíjanie sociálnych zručností detí, ale aj kognitívne vzdelávanie. Mnohé spolupracujú so štátnymi školami, ktoré sú naklonené alternatívam a poskytujú im odbornú pomoc.

K novej alternatíve vzdelávania rodičov privádza sklamanie detí z tradičných škôl

Aj Paulína Čalfová založila komunitnú školu Školička najmä preto, aby poskytla svojim deťom taký priestor na vzdelávanie, v ktorom by sa cítili dobre a bezpečne. „Za príbehom Školičky je najmä hľadanie formy vzdelávania, ktorá by bola prirodzenejšia pre život dieťaťa, no zároveň by viedla deti k hlbšiemu porozumeniu učiva. Keď moja dcéra nastúpila s veľkým očakávaním do bežnej školy, sprvoti nadšená, no postupne stále viac a viac sklamaná a demotivovaná, bolo mi veľmi ľúto, že potenciál, ktorý v sebe mala, sa nerozvíjal a naviac v jej ranom detstve strácala prirodzenú radosť. V tom čase som bola presvedčená, že musí existovať nejaké riešenie pre našu situáciu. Ešte som, podobne ako mnoho rodičov, nevedela, že je možné, aby aj zdravé dieťa mohlo mať individuálne vzdelávanie. Postupom času som sa k týmto informáciám dostala a za podpory manžela a rovnako zmýšľajúcich učiteľov, sme sa rozhodli urobiť kroky k založeniu našej Školičky,“ vysvetľuje Paulína.

Rodičia flexibilne formujú vzdelávanie svojich detí

To, ako bude vyzerať koncepcia komunitnej školy, v mnohom závisí aj od rodičov, ktorí sa chcú aktívne zapájať do chodu školy. Spoločnou črtou týchto rodičov je podľa Paulíny Čalfovej túžba poskytnúť svojmu dieťaťu „školské“ prostredie, v ktorom sa na ich dieťa pozerá osobitne, kde je dieťa prijaté také, aké je a ktoré je dostatočne stimulujúce k tomu, aby dieťa prosperovalo a rozvíjalo sa celistvo. Súčasťou našej školy sú rodičia, ktorí sa za neboja prevziať neštandardnú zodpovednosť v oblasti vzdelávania za svoje detí a v istom zmysle idú proti prúdu väčšiny.

Prvoradým cieľom komunitnej  školy je podľa P. Čalfovej vytvoriť deťom priestor, v ktorom učitelia reagujú na potreby komunity – rodičov v oblasti vzdelávania. Školy ponúkajú veľkú rozmanitosť nielen vo výmene vedomostí medzi žiakom a učiteľom. Učiteľ je kľúčový najmä na prvom stupni. Stáva sa pre deti vzorom a druhým rodičom, keďže s nimi trávi podstatnú časť dňa. Na učiteľov v komunitných školách sú kladené vysoké nároky a pracovné nasadenie. „Učiteľa vyberáme s takou vážnosťou, akoby sme pre deti vyberali náhradných rodičov. Jeho vzťah k deťom, empatia, zručnosť vo vedení skupiny detí, dôslednosť a láskavosť sú mimoriadne dôležité. V pohľade na etické a morálne hodnoty by tím učiteľov mal byť v zhode. Očakávanie tvorivého spracovania učiva, ktoré je potrebné pretaviť do jazyka určeného deťom, je úplne prirodzený,“ dodáva P. Čalfová.

Ak by sa aj rodičia rozhodli svoje deti vzdelávať doma, tak si musia naštudovať zákon, čo im umožňuje a v čom im zväzuje ruky. Legislatívne pozadie komunitnej školy vysvetľuje zakladateľka P. Čalfová: „Naša Školička nie je zaradená do systému škôl. Deti sú zapísané na partnerských školách, kde majú povolené individuálne vzdelávanie. Náš zákon o individuálnom  vzdelávaní stanovuje, že ak rodič nemá príslušné vzdelanie (učiteľstvo 1. až 4. roč.), nemôže garantovať vzdelávanie svojho dieťaťa, no v takom prípade môže o garanciu niekoho požiadať, kto ju prevezme. My poskytujeme garanta vzdelávania, ktorý sa deťom môže venovať dennodenne. Deti na prvom stupni majú komisionálne preskúšanie na konci 1. a 2. polroka šk. roka na ich kmeňovej škole, ktorá im na základe zvládnutia testov, ústnej skúšky a dialógu s našim pedagógom vydá vysvedčenie. Vďaka prístupu škôl, s ktorými spolupracujeme, sa komisionálne preskúšanie stáva pre deti kladným zážitkom a neboja sa, hoci si uvedomujú ich dôležitosť. Deti, ktoré sú už na druhom stupni a využívajú priaznivý zákon o individuálnom vzdelávaní u našich susedov v ČR. Majú okrem komisionálneho preskúšania k dispozícii rôzne online testy v priebehu celého školského roka.“

Komunitné školy siahajú po deťmi obľúbených metódach učenia ako Hejného metóda vo vyučovaní matematiky, montessori pedagogike alebo vysoko-efektívnom učení. V školách skutočne orientovaných na deti nezačínajú deti deň tým, že si sadnú do lavíc, ale začínajú ho ranným kruhom. Deti sa podelia o svoje zážitky, porozprávajú sa alebo riešia problémy svojej triedy. V súčasnosti sa upúšťa od bežného známkovania. Tento trend je síce pomalý, ale je zahrnutý aj v pripravovanej reforme. Podľa P. Čalfovej sú v jej škole deti hodnotené slovne a učitelia ich vedú k sebahodnoteniu. „Deti neznámkujeme, pretože sme zameraní na cieľ. Niektoré deti do cieľa prídu skôr, niektoré potrebujú trošku dlhší čas na osvojenie učiva, ale ak im ho poskytneme, učivo zvládnu a majú z neho radosť“.

autor článku: Lucia Brezovská
zdroj článku: www.eduworld.sk

Školička – rozhovor s manažérkou

V centre Bratislavy, na Palisádach, existuje zaujímavá a netradičná škola, naozaj školička. Ide o školu rodinného typu, ktorá ponúka žiakom a rodičom kvalitné prostredie pre vzdelanie a výchovu. Paulíny Čalfovej – manažérky školy – sme sa opýtali, ako vyzerá škola rodinného typu.

V triede je menší počet detí a rodinná atmosféra, čo zaručuje individuálny prístup a prispôsobenie tempa a dynamiky podľa potrieb žiakov. Okrem „akademického napredovania” dbáme o zdravý emocionálny vývoj detí a ich emocionálne bezpečie, podporujeme ich v sebavzdelávaní a rozvoji vzťahov – sociálnej interakcii. Záleží nám na rozvoji celej osobnosti dieťaťa. Akým spôsobom sa vyučuje na školičke? Snažíme sa o kvalitnú, zmysluplnú a zaujímavú výučbu. Využívame moderné vyučovacie metódy (napr. Hejného matematiku), skupinové práce, projektové vyučovanie, prierezové témy, na hodinách striedame rôzne činnosti a veľa tvoríme. Deti sa denne hravou formou zoznamujú s anglickým jazykom. Zabezpečujeme vzdelávanie od nultého do štvrtého ročníka. Nultý ročník je určený pre 5 až 6-ročné deti, v ktorom sa aj naši najmenší stávajú súčasťou bádania a osvojovania si nových vedomostí.

Na akom legislatívnom základe vznikla vaša školička?

Naše deti využívajú možnosť individuálneho vzdelávania, ktorú umožňuje zákon o výchove a vzdelávaní. č. 245 / 2008 Z. z. §24 odsek 2, písmeno b. Tento zákon poskytuje individuálne vzdelávanie osobou, ktorá má pedagogickú kvalifikáciu pre 1. stupeň ZŠ. Táto možnosť nie je v povedomí bežných rodičov a dokonca ani mnohí riaditelia ZŠ o nej nevedia. Ak o využití alternatívneho vzdelávania rodičia uvažujú, väčšinou využijú možnosť „domáceho vzdelávania“ (homeschooling), ktorému je vytýkaná izolácia dieťaťa od kolektívu vrstovníkov. My sme vytvorili (a treba dodať, že takýchto skupiniek je na Slovensku ešte zopár) vzdelávanie detí v malej skupinke, kde je zaručený individuálny prístup, ale dieťa rozvíja aj svoje sociálne zručnosti (ktoré verím, že sa tiež treba naučiť).

Ako prebieha výučba?

Takto vzdelávané deti sú zapísané na bežnej ZŠ, ktorá dieťaťu zabezpečuje školský vzdelávací program, raz za pol roka dieťa preskúša a vydáva vysvedčenie. Nám je umožnené, aby sme deti „predpísané“ vedomosti naučili ľubovoľným spôsobom, teda nemusíme sedieť v laviciach, ale môžeme sa učiť v múzeu, na výstavách, flexibilne reagovať na okolité dianie, využívať moderné pedagogické metódy a hlavne mať priestor na prirodzenú detskú zvedavosť.

Keby sa vás niekto opýtal, prečo sú vaše dve deti vzdelávané alternatívne, ako by ste stručne odpovedali?

Sú v prostredí, ktoré je pre dieťa emocionálne bezpečné. Deti chodia do školičky radi, vzdelávanie sa stáva prirodzenou a radostnou skúsenosťou, nie je za trest. Učivu rozumejú, vedomosti nie sú len namemorované a využívajú ich v praxi. Je u nich rozvíjaná vnútorná motivácia, nemusia mať strach zo zlej známky alebo slovného zosmiešnenia. V malom kolektíve stihnú učivo prebrať viac do hĺbky, doma nemusíme školu suplovať a ostáva nám viac času na iné záujmy. Obe moje deti hrajú na hudobných nástrojoch nadpriemerne v porovnaní s ich rovesníkmi a jedna dcéra robí ešte aktívne gymnastiku, 12 hodín tréningu týždenne a umiestňuje sa na „stupienku“, pričom ich výsledky v škole sú stále výborné. V neposlednom rade spolupráca medzi učiteľom a rodičom je veľmi úzka (samozrejme záleží na záujme rodiča).

Pre aké deti je podľa vás tento typ vzdelávania vhodný?

Pre všetky bežné deti – nadané, šikovné i deti, ktoré potrebujú individuálny prístup. A deti, ktoré majú odklad nástupu do prvého roční- ka. Deti sa do nášho programu môžu zaradiť kedykoľvek v priebehu školského roka.

Prečo je konkrétne vaša školička dobrá? Určite pre kvalitu a atmosféru, ktorú tvorí výborný tím učiteľov a spolupracovníkov. Okrem charakteru vnímate zanietenie pre prácu s deťmi, ochotu hľadať riešenia, neustále sa vzdelávať… Sú to ľudia, ktorí z môjho pohľadu môžu byť pre deti vzormi, príkladmi. Som presvedčená, že pravé hodnoty sa nedajú deti naučiť výkladom tak ako iné „akademické“ vedomosti, ale príkladom nášho života. Máte kapacitu ešte pre ďalšie deti? V sú- časnosti sa nám otvorila kapacita pre prijatie nových žiakov. Ak máte túžbu dozvedieť sa viac, neváhajte nás kontaktovať.

rozhovor bol uverejnený v časopise InBA (str. 16)

http://inba.sk/assets/File.ashx?id_org=600185&id_dokumenty=3008