Kontakt

ŠKOLIČKA

Pozor! Od 4. 9. 2017 je Školička presťahovaná z Partizánskej 2 na Panenskú 4.
Súčasne otvárame aj nové priestory na Mokrohájskej 3 pre prípravný a prvý ročník ZŠ.

Lokalita A:
Panenská 4
811 03  Bratislava – Staré mesto

Lokalita B:
Mokrohájska 3
841 04 Bratislava

info@skolicka.sk
č. účtu IBAN: SK17 0200 0000 0033 6274 6559

Kontaktné osoby

Paulína Čalfová – manažér
Tel.: 0907 244 547
E-mail: paulina.calfova@skolicka.sk

Martina Rosová – pedagóg
Tel.: 0905 222 540
E-mail: martina.rosova@skolicka.sk