Kontakt

ŠKOLIČKA

Školička pozostáva v súčasnosti z dvoch pobočiek. Jedna sa nachádza na Panenskej (centrum Bratislavy) a druhá na Mokrohájskej (neďaleko Tesco Lamač).
Na Panenskej prevádzkujeme škôlku, nultý (prípravný) ročník a máme prvákov a druhákov ZŠ.
Na Mokrohájskej je prípravný ročník, druháci a tretiaci.

Lokalita A:
Panenská 4
811 03  Bratislava – Staré mesto

Lokalita B:
Mokrohájska 3
841 04 Bratislava

info@skolicka.sk
č. účtu IBAN: SK17 0200 0000 0033 6274 6559

Kontaktné osoby

Paulína Čalfová – manažér
Tel.: 0907 244 547
E-mail: paulina.calfova@skolicka.sk

Martina Rosová – pedagóg
Tel.: 0905 222 540
E-mail: martina.rosova@skolicka.sk