Oznamy

Milí rodičia – záujemci o vzdelávanie detí v Školičke,

očakávané informačné stretnutie pre rodičov, ktorí majú záujem o zápis dieťaťa do 1. ročníka základnej školy v školskom roku 2020/2021

a prípravného ročníka určeného pre deti, ktoré nastúpia do 1.roč. ZŠ až v školskom roku 2021/2022,

sa bude konať dňa 12. februára 2020 o 17,00 hodine v priestoroch Školičky na Panenskej ul. č. 4.

Prosíme Vás o registráciu Vašej účasti vyplnením formulára, ktorý sa Vám načíta po kliknutí sem.Jedálny lístok – pobočka Panenská 4 – pre zobrazenie kliknite sem