Oznamy

Škola v prírode

Prosím vyplňte online prihlášku do Školy v prírode, ktorá sa bude konať v termíne 19. – 23. júna 2018 (utorok – sobota) v rekreačnej oblasti Remäta (webstránka ubytovania). Cena pobytu je 135 Eur. V cene je zahrnuté: ubytovanie a strava, výlet do Bojníc, výlet do Turčianskych Teplíc, pedagogický dozor, lukostreľba a pomocný materiál.

Poplatok za ŠvP uhraďte na účet OZ Veľká – Malá – Škola SK17 0200 0000 0033 6274 6559 do 11. júna 2018. Ako variabilný symbol uveďte 7777, špecifický symbol pridelené ID vášho dieťaťa.

Informácie o doprave:

Cestovať budeme vlakom z Bratislavy do Prievidze s odchodom o 10:33 hod. dňa 19.6.2018. Z Prievidze do Remäty nás prepraví autobus zmluvnej prepravy. Späť plánujeme ísť vlakom o 12:27 hod. z Prievidze a príchodom do Bratislavy na Hlavnú stanicu o 15:27 hod. (Pozor: pôvodne bol oznámený neskorší vlak)

V cene pobytu nie je cestovné vlakom, keďže deti od 6 do 15 rokov môžu cestovať bezplatne. Je však potrebné vybaviť si „Preukaz na bezplantú prepravu vlakom pre dieťa“. Preukaz vám vystavia v zákazníkom centre Slovenskej železničnej spoločnosti (www.slovakrail.sk). Číslo preukazu uveďte do online prihlášky. V prípade, že dieťa nebude mať preukaz, bude potrebné, aby rodič uhradil cestu vlakom osobitne.

Zdravotné dokumenty:

Pred nástupom do Školy v prírode nám prineste:
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára (nie staršie ako 30 dní): vzor potvrdenia
Zdravotné prehlásenie od rodiča (zákonn. zást.) (nie staršie ako 1 deň): zdravotné prehlásenie

 

Denné tábory

Pozývame vás do denných táborov pre deti, ktoré sa uskutočnia v našich priestoroch na Mokrohájskej ul. 3 v dvoch turnusoch.

Prvý turnus bude prebiehať v týždni od 9. 7. do 13. 7. a druhý turnus od 16. 7. do 20. 7. 2018.

Program tábora si môžete pozrieť po kliknutí sem.

Cena za týždenný pobyt je 110 EUR. Cena zahŕňa: obedy a občerstvenie, vstupy na podujatia, materiál, darček, honorár lektorov.

Deti zo Školičky majú cenu 80 euro a prijímame ich prednostne.

Na denné tábory prihlasujte deti cez tento online formulár.

Zdravotné dokumenty:

Pred nástupom do denného tábora nám prineste:
Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od lekára (nie staršie ako 30 dní): vzor potvrdenia
Zdravotné prehlásenie od rodiča (zákonn. zást.) (nie staršie ako 1 deň): zdravotné prehlásenie