Oznamy

Milí rodičia! Školička prijíma deti do nultého ročníka pre školský rok 2019/2020 na svoju pobočku Panenská 4 v Bratislave. Zápis sa bude konať piatok 5. apríla 2019 od 15:00 hod. na Panenskej 4.

Organizačne bude zápis prebiehať po skupinách 10 detí, prvá začne o 15:00 a druhá o 16:00 hod. Prihlasujte sa prosím prostredníctvom formulára.