Zapojte sa

investuj

Investuj do mladej generácie

Finančný dar

Váš finančný dar pomôže vytvoriť stabilné zázemie pre osobité vzdelávanie detí, ktoré akceptuje jedinečnosť každého dieťaťa a prihliada na jeho vývinové štádium.

Svoj dar môžete previesť na bankový účet č. IBAN: SK17 0200 0000 0033 6274 6559

Občianske združenie Veľká – Malá  – Škola je nezisková organizácia, ktorá vedie detské centrum pre deti predškolského veku a poskytuje mimoškolské vzdelávanie deťom, ktoré majú povolené individuálne vzdelávanie podľa zákona o výchove a vzdelávaní. č. 245 / 2008 Z. z. §24 odsek 2, písmeno b.

Pomôžte vecným darom

Našu prácu môžete podporiť aj vecným darom.

Kancelárske potreby – perá, pastelky, kancelárske a farebné papiere, vlna, bavlna, nite, spoločenské a edukatívne hry, stavebnice, hračky, plastelína, toaletné potreby – wc papier, utierky na ruky, vlhčené utierky, papierové vreckovky, tekuté mydlo, saponáty. To sú všetko veci, ktorých spotreba je veľká a ktoré využívame denne!

Prosím kontaktujte nás a my zariadime odvoz darovaných vecí.

Staňte sa dobrovoľníkom

Vaše dobrovoľníctvo môže byť jednorazové, alebo pravidelné. Venujte svoj čas deťom ako asistent pedagóga, alebo im zaujímavým spôsobom sprostredkujte novú skúsenosť – predstavte im povolania, fyzikálne javy, podeľte sa s nimi o svoje hobby, ukážte im pestrosť záujmov, poznania. Môžete prísť a s deťmi sa zahrať v čase ich voľna.

Ak máte srdce pre deti, ste u nás vítaní!

Ďakujeme za podporu

Ďakujeme za Vašu podporu, dary, priateľstvo, za vedomie, že v úsilí o vybudovanie miesta pre bezpečné vzdelávanie detí nie sme sami.

Paulína Čalfová

Manažér