Venujte 2% Školičke

Venujte 2% Školičke, venujte 2% občianskemu združeniu Veľká – Malá – Škola

Ďakujeme všetkým, ktorí v roku 2017 venovali Školičke podiel zaplatenej dane.

Vďaka vám sme mohli nakúpiť potrebný nábytok do učební, šatní a vybaviť učebne oboch pobočiek všetkým potrebným zariadením.

Celková suma, ktorú sme od Vás prijali bola 4320,29 EUR. (Podrobná tabuľka s položkami tu.)

Potešíme sa, ak sa rozhodnete venovať 2% Školičke aj v roku 2018!

Naše údaje do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby:

názov: Veľká – Malá – Škola

forma: občianske združenie

sídlo: Haydnova 25, 811 02 Bratislava 1

IČO: 4236 9479

Tlačivo s našimi predvyplnenými údajmi si môžete stiahnuť po kliknutí sem.

Ak ste zamestnanec, nezabudnite požiadať svojho zamestnávateľa do 16.2.2018 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Obe vyplnené tlačivá doručte do 30.4.2018 na miestne príslušný daňový úrad.

Ak ste vykonávali v nejakej organizácii dobrovoľnícku činnosť v roku 2017 a to aspoň 40 hodín, necháte si to potvrdiť na špeciálnom tlačive, tak môžete venovať 3% zo zaplatenej dane.

Celá problematika je dobre spracovaná na www.rozhodni.sk, kde sa dočítate o tom, ako venovať 2% ak ste živnostník alebo právnická osoba.