Vitajte na stránkach Našej Školičky. Našim cieľom je poskytnutie láskyplnej podpory dieťaťu tak, aby sa naplno rozvinul jeho potenciál. Zameriavame sa na celkový rozvoj osobnosti; po fyzickej, duševnej i duchovnej stránke. Vo vzdelávacom procese posilňujeme vnútornú motiváciu dieťaťa a kladieme dôraz na hlboké porozumenie učiva.

Vyučujúci proces

Vo vzdelávacom procese akceptujeme jedinečnosť každého dieťaťa a prihliadame na jeho vývinové štádium. Posilňujeme vnútornú motiváciu dieťaťa, nepotláčame ju známkami, odmenami, trestmi. Kladieme dôraz na hlboké porozumenie učiva. Vyučujeme v blokoch, s prihliadaním na aktuálnu situáciu v skupine. K vyučovaniu pristupujeme tvorivým spôsobom. Vzdelávací proces je nastavený tak, aby deti rôznych vekových skupín mohli aj spolupracovať. Deti vedieme k tomu, aby sa vedeli vzájomne prijať.

Aktuálne projekty

Generácie Spoločne je projekt realizovaný v miestnom domove sociálnych služieb.  Aj drobným nákupom v TESCO podporíte tvorivé aktivity a terapie, ktorými chceme odbúrať izolovanosť medzi generáciami. Zistite viac a zapojte! https://skolicka.sk/projekty/

Vaše otázky

Poskytujete aj predškolskú prípravu?

Áno, máme skupinu preškolákov integrovanú do vyučovania

Referencie

Syn je v Školičke šťastný. Pre vysoko citlivé dieťa ako je on, je dôležitý menší kolektív a individuálnejší prístup učiteľa. To práve v tejto škole dostáva a navyše učivo je podávané progresívnymi metódami, takže je veľmi motivovaný a škola ho baví. V takomto nastavení vedia pedagógovia odpozorovať nerovnomerný vývin a upozorniť na to rodičov, ako to bolo v našom prípade. Školička poskytuje aj  podporu špeciálneho pedagóga pre deti, ktorú sme v synovom prípade zamerali najskôr na zlepšenie motorických zručností, neskôr na utvrdenie matematických základov.

Barbara Zavarská

Školička nám veľmi pomohla. Držíme jej palce do budúcnosti!

Ľudovít Kováčik

Školička je pre mojich dvoch synov miestom vzdelávania, ale aj hry a bezpečia. V súčasnosti nie je na Slovensku veľa inštitúcii, kde by okrem vzdelávania detí pani učiteľky poskytovali aj stabilný hodnotový systém, aby z detí vyrástli nielen múdri, ale aj slušní a láskaví dospelí. Vďaka Školičke sú spokojné rovnako deti, ako aj ich rodičia.

Vera Hulsh Wisterova

Chceli by sme poďakovať celému tímu Školičky, ktorý pre naše deti zabezpečuje vzdelávanie v inšpiratívnom prostredí. Veľmi oceňujeme menší kolektív detí, ktorý umožňuje lepšiu spoluprácu učiteľa s deťmi a aj detí navzájom. Tiež pozitívne hodnotíme prehlbovanie vedomostí aj cez empirickú skúsenosť – učenie o prírode v prírode, vypracovávanie projektov. Našim deťom sa tiež veľmi páčia návštevy divadiel, galérií a keramickej dielne. Školičku deťom úprimne a v dobrom závidíme a vôbec sme sa nečudovali keď naša staršia dcéra raz povedala: “škoda, že je zajtra sobota a nemôžem ísť do Školičky.”

Petra a Miroslav Tomkovci

So Školičkou som ako matka veľmi spokojná. Oceňujem príjemné domáce a tvorivé prostredie, individuálny prístup učiteľky ale aj dôslednosť v osvojovaní si nových poznatkov a zručností detí. Výučbu hodnotím ako kvalitné vzdelávanie môjho dieťaťa.

Zuzana Jurkovičová (matka druháčky)

Naša dcéra Deborka (Deborah Werner) navštevuje predškolské vzdelávanie v školičke už tretí rok. Je v predškolskom ročníku a je presvedčená, že od budúceho roka bude prváčka. Na to že je predškoláčka je patrične hrdá. Keďže má možnosť sa stretávať aj s prvákmi a je hladná po vedomostiach, tak si ani nevie predstaviť, že by mala pokračovať niekde inde, ako v inej miestnosti tejto školy. Zdá sa, že naše dieťa v tom má viac jasno ako ja, jej rodič. Každopádne Školička na mňa pôsobí ako jedna veľká rodina, kde sa pre kvalitné vzdelávanie deti robí absolútne maximum. Je v nej úžasná atmosféra, kde sa skoro každý s každým pozná a všetci prahnú po poznaní. Držím školičke palce v jej ďalšom napredovaní.

Palo Werner

rada by som týmto spôsobom vyslovila veľkú vďaku za prístup k výchove a vzdelaniu našich deti. Je úžasne, ako vaši skúsení pedagógovia pomáhajú deťom spoznávať samých seba a umožňujú im rozvíjať svoje schopnosti. Vďaka vám sú naše deti nielen vzdelane, ale aj kreatívne, schopne samostatne myslieť a neboja sa povedať svoj názor s rešpektom k ostatným. Takáto príprava do života po odbornej aj ľudskej stránke pre nich (ale aj pre nás) veľa znamená.

Vážim si prístup všetkých pedagógov vašej školy, ktorí rodičom vychádzajú v ústrety nielen ako vzdelaní odborníci ale v prvom rade s pochopením ako ľudia.

Tak nielen naše deti chodia do školy veľmi radi 🙂

Jana Sirotová

Školičku sme našli v čase, keď sme na odporúčanie učiteliek v MŠ hľadali pre nášho syna s PAS bezpečné prostredie s malým kolektívom. Dnes tam chodia obe naše deti už niekoľko rokov a za celý ten čas ich neprešlo nadšenie, s ktorým do školy nastupovali. Možno nie vždy sa im rovnako chce aj do učenia a náročnejších predmetov, avšak kolektív zamestnancov vytvoril také prostredie, že tam i po rokoch chodia stále radi a občas s humorom označujú prázdniny za trest. Prostredie malého kolektívu, ktoré vytvára učiteľkám dostatok priestoru venovať sa všetkým deťom s ohľadom k ich individuálnym potrebám, ako i množstvo a rozmanitosť činností, ktorým sa venujú v škole i mimo nej, u mňa prekonalo väčšinu očakávaní. Pri sledovaní školských aktivít a prístupu učiteliek nezriedka cítim tichú závisť, že som sám niečo podobné nemohol zažiť, ale som rád, že môžem dať takúto príležitosť aspoň teraz svojim deťom.

Juraj Pšenák

„So Školičkou sme veľmi spokojní tak my rodičia, ako aj naša dcéra. Prostredie malej triedy a osobného prístupu, ako aj inovatívne moderné metódy výučby jej plne vyhovujú a dôkazom je pre nás nielen to, ako napreduje, ale ako sa do školy každý deň teší a odchádza plná zážitkov a nových poznatkov.“

Nina Javilak

Syn (diagnostikovaný autista) absolvoval v Školičke škôlku, predškolský ročník,  prvý ročník a teraz je v druhom ročníku.

V každej triede, pri každej pani učiteľke mu bola poskytnutá láskyplná podpora, od každej učiteľky pocítil prijatie a rešpektujúci prístup. Okrem profesionálnej výuky dbajú v tomto zariadení na triednu atmosféru v kolektíve, čím sa prirodzene predchádza šikane, budujú sa zdravé sociálne interakcie a dobré vzťahy medzi všetkými spolužiakmi,  t.j. spolužiaci sa  prirodzene stotožňujú s inkluzívnym prístupom voči spolužiakom so špeciálnymi potrebami.

Učiteľky odovzdávajú deťom nad rámec, komunikácia učiteľ – rodič- dieťa je na úrovni exkluzivity.

Keďže učitelia kladú veľký dôraz na rešpektujúci prístup,  deti sú prirodzeným spôsobom vedené k uvedomovaniu si vlastných pocitov a k zodpovednosti za svoje konanie.

Učitelia sú schopní a ochotní viesť deti touto náročnejšou cestou výchovy na čas a trpezlivosť,  ale stojí to za to, náš syn v tomto zariadení „rastie“ a deti sú počas školského roka  nielen v skvelej pracovnej a tvorivej atmosfére, ale sú hlavne v dobrej psychickej pohode.

Ak sa niekomu zdá moja referencia nerealistcky pochvalná,  tak môže ma kľudne osobne kontaktovať, takto to vnímam, je to fakt,  všetko je popísané je bez akéhokoľvek prikrášľovania. V tejto škole cíti každé dieťa,  že je dôležité a s každým dieťaťom sa komunikuje s úctou.

spokojný rodič,

Adriana Kurincová

Práca Školičky je skutočne skvelá a profesionálna. Srdečné vzťahy a vzájomná dôvera sú neoceniteľné. Inšpiratívne prostredie, výborná triedna klíma, individuálna podpora a láskavý prístup motivujú deti učiť sa s chuťou a nadšením. Učitelia a vychovávatelia presne vedia, čo potrebuje detská duša, nešetria pochvalou a povzbudením, deti ich môžu bez obáv „zasypať“ otázkami – to je škola, ktorá napĺňa svoje poslanie podľa našich predstáv, o takej sme my kedysi snívali – a naše deti ju teraz môžu mať! Ďakujeme!

Peter Paprskár, Mária Paprskárová

Sme veľmi radi, že naša dcéra môže navštevovať Školičku. Prostredie, kde sa nevytvára tlak konkurenciou medzi žiakmi a priebežným známkovaním, umožňuje deťom pracovať vlastným tempom, nevyvoláva v nich pocit menejcennosti či nedostatočnosti a podporuje budovanie priateľských vzťahov medzi žiakmi. Súčasťou vyučovania je veľa rôznych prídavných projektov, (spomeniem najnovší – deti sa v triede starajú o živého zajaca) ich učí hodnotám ako  – zodpovednosť, pravidelnosť – aj iným nenásilným spôsobom, ako len cez štandardné školské povinnosti (príprava na vyučovanie, vypracovanie domácich úloh). Zároveň pomáha rozvíjať ďalšie hodnoty ako – empatia, záujem o druhých a pod. Výhody nízkeho počtu žiakov v triede sú jednoznačné. Sme vďační vedeniu i učiteľom za našu školu.

Mária Trubačova

Za naše deti v školičke môžem komunikovať iba pozitívne informácie, deti sa po každej stránke cítia v škole bezpečne, ako žiačky, ako slečny, ako kamarátky,…

Sú vedené k samostatnosti, k vyjadrovaniu emócií, k riešeniu situácii, sú motivované k pozitívnym výsledkom, k životu v škole, ako aj mimo nej sa stavajú zodpovedne.

Chodia do školy aj zo školy spokojné, viac sa prikláňajú k prezenčnému vyučovaniu.

Komunikácia s pani učiteľkami ako aj s vedením, či inými zamestnancami školičky je veľmi fajn – sú vždy ochotní, milí, trpezliví, láskaví.

Pani Čalfová má veľmi ľudský prístup, veľmi triezvy pohľad na akékoľvek dianie v školičke, ale aj mimo nej. Je milujúca, kľudná, tolerantná. Má pochopenie  a otvorené srdce. Situácie vyriešili k spokojnosti všetkých strán.

Prajem veľa síl a úspechov!

rodina Litecká

Škola s rodinnou atmosférou a kvalitným vzdelaním, milé učiteľky, sprievodkyne s prirodzeným rešpektom, nápomocné a vnímavé voči deťom. Dcéra je veľmi spokojná a šťastná. Ďakujeme.

Vasilenková Diana

Na Školičke ako rodičia prváka veľmi oceňujeme individuálny prístup, ktorý sa dá dosiahnuť iba v malom kolektíve detí. Takisto že deti nie sú hodnotené prostredníctvom známok, vďaka čomu nestrácajú vnútornú motiváciu a chodia do školy s radosťou. Sme radi, že Školička využíva inovatívne spôsoby vyučovania (Hejného metóda matematiky, nový šlabikár), ktoré kladú za dôraz hlboké porozumenie učiva.

Zuzana Farkašová

My sme veľmi spokojný so Školičkou. Veľmi sa mi páči láskyplný a milý prístup všetkých členov školy. Naša dcéra je šťastná a cíti sa v Školičke dobre. Veľmi oceňujem akým spôsobom prebieha vzdelávanie deti. V porovnaní s bežnými školami, vidím unikátny prístup a to v tom, že sa deti učia v širších súvislostiach, prepájajú rôzne oblasti, veľa tvoria a objavujú.

Som veľmi vďačná, že sme našli takúto školu.

Katarina Cincurova

„Som veľmi spokojná s organizáciou a celým vedením školičky. Páči sa mi obetavý a milý prístup všetkých jej členov. Je vidno, že im na tejto práci záleží a tak sa do nej s nadšením vkladajú celou svojou dušou. A to si myslím, že je veľmi inšpiratívne nielen pre deti. Tento srdečný prístup potom prináša aj krásne výsledky vo forme motivovaných detí a ich prirodzene nadobudnutých vedomostí. Všetko funguje hladko, profesionálne a vo veľmi príjemnom duchu. Som veľmi vďačná, že projekt s takouto víziou existuje. Je to úžasná alternatíva oproti štátnym školám.“

Hana S., matka dieťaťa

Náš tím

Paulína Čalfová
Paulína Čalfová
Martina Rosová
Martina Rosová
Bohunka Šalingová
Bohunka Šalingová
Timotea Vráblová
Timotea Vráblová