Kontakt

ŠKOLIČKA

Na adrese Panenská 4, Bratislava prevádzkujeme:

• Súkromnú materskú školu s triedami pre deti vo veku 3 – 4 roky a pre deti 5 – 6 ročné, na ktoré sa vzťahuje povinné predprimárne vzdelávanie. Materská škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR.

• Prevádzku Detského vzdelávacieho centra Školička – triedy pre 1. až 5. ročník ZŠ

Adresa:
Súkromná materská škola Panenská 4
811 03  Bratislava – Staré mesto

info@skolicka.sk
č. účtu IBAN: SK17 0200 0000 0033 6274 6559

Naše fakturačné údaje:
Veľká – Malá – Škola, občianske združenie
Haydnova 25
811 02 Bratislava

IČO 4236 9479
DIČ 2120109838

Kontaktné osoby

Paulína Čalfová – manažér
Tel.: 0907 244 547
E-mail: paulina.calfova@skolicka.sk

Martina Rosová – pedagóg
Tel.: 0905 222 540
E-mail: martina.rosova@skolicka.sk