Permanentný formulár pre nahlásenie času vyzdvihovania detí

Permanentný formulár pre nahlásenie času vyzdvihovania detí

Prosíme použite nižšie uvedený google-formulár na nahlasovanie plánovaných odchodov detí zo školy v rámci každého dňa v týždni. Túto informáciu potrebujú najmä naši vychovávatelia, aby mali prehľad o tom, koľko detí ostáva po obede v družine a kedy si po deti chcete prísť.

Chceme vás požiadať, aby ste vyplnili tento formulár vždy pred začiatkom týždňa, ideálne v nedeľu večer a uviedli plánované odchody na dni pondelok až piatok. V prípade, že by ste sa neskôr rozhodli zmeniť čas, kedy si prídete po dieťa, môžete formulár vyplniť aj v priebehu týždňa, avšak urobte tak minimálne s 48 hodinovým predstihom. Ak by ste sa rozhodli pre zmenu s predstihom menej ako 48 hodín, tak v tom prípade nahláste zmenu na uvedený tel. kontakt vychovávateľa. Je to preto, lebo vaše odpovede nie sú kontrolované v reálnom čase, ale len cca každý druhý deň.

V prípade, že pre nasledujúci týždeň nebudete chcieť urobiť žiadnu zmenu, nemusíte formulár nutne vypĺňať znova s tými istými údajmi. Za platný údaj budeme považovať vašu poslednú odpoveď.