Projekty

generacie spolocne

Generácie spoločne 

je názov nášho aktuálneho projektu.

Deti v našej Školičke navštevujú starkých z miestneho domova sociálnych služieb a robia s nimi rôzne pracovné aktivity. Sme presvedčení, že generácie patria k sebe! Spoločnými tvorivými aktivitami a terapiami chceme odbúrať izolovanosť medzi generáciami, ktoré sa môžu vzájomne veľmi obohatiť.  Deti majú možnosť prijať láskyplné slová múdrosti a naopak starkí sa môžu tešiť štebotavej prítomnosti detí a ich záujmu.