Venujte 2% Školičke

>>> TLAČIVÁ NÁJDETE NIŽŠIE  >>>

Potešíme sa, ak sa rozhodnete venovať 2% Školičke aj v roku 2022!

Naše údaje do Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby:

názov: Veľká – Malá – Škola

forma: občianske združenie

sídlo: Haydnova 25, 811 02 Bratislava 1

IČO: 4236 9479

Tlačivo s predvyplnenými údajmi si môžete stiahnuť po kliknutí sem.

Ak ste zamestnanec, nezabudnite požiadať svojho zamestnávateľa do 15.2.2022 o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

Obe vyplnené tlačivá doručte do 31.3.2022 na miestne príslušný daňový úrad.

Ak ste vykonávali v nejakej organizácii dobrovoľnícku činnosť v roku 2021 a to aspoň 40 hodín, necháte si to potvrdiť na špeciálnom tlačive, tak môžete venovať 3% zo zaplatenej dane.

Celá problematika je dobre spracovaná na www.rozhodni.sk, kde sa dočítate o tom, ako venovať 2% ak ste živnostník alebo právnická osoba.